Analýza trhu s díly pro dieselová vozidla

Očekává se, že globální trh s díly pro dieselová vozidla poroste v nadcházejících letech výrazným tempem, především díky rostoucí poptávce po vozidlech s dieselovým pohonem na rozvíjejících se trzích.Podle zprávy společnosti Research and Markets se odhaduje, že velikost trhu se systémy vstřikování naftového paliva (což je hlavní součást dieselových vozidel) dosáhne do roku 2024 68,14 miliard USD a v letech 2019 až 2024 poroste o CAGR 5,96 %. Na trhu náhradních dílů pro dieselová vozidla je také poháněno rostoucí zaměření na snižování emisí skleníkových plynů a zlepšování účinnosti paliva.

Dieselové motory jsou ve srovnání s jejich benzínovými protějšky úspornější, což vedlo k vyšší poptávce po dieselových vozidlech v dopravním průmyslu.Trh však také čelí výzvám kvůli negativnímu dopadu emisí nafty na životní prostředí a veřejné zdraví.To vedlo v několika zemích k přísnějším emisním předpisům, což může v budoucnu snížit poptávku po dieselových vozidlech.

Celkově se očekává, že trh s díly pro dieselová vozidla bude nadále růst kvůli poptávce z rozvíjejících se trhů a rostoucímu zaměření na palivovou účinnost a zároveň bude čelit výzvám zpřísněných emisních předpisů.

zprávy


Čas odeslání: 26. dubna 2023